Khách hàng cá nhân

Basic

120.000 VND

/camera/tháng
 • Báo trộm
 • Đếm số người
 • Thông báo vùng quan tâm

Vip 1

160.000 VND

/camera/tháng
 • Báo trộm
 • Đếm số người
 • Thông báo vùng quan tâm
 • Phát hiện có hung khí

Vip 2

180.000 VND

/camera/tháng
 • Báo trộm
 • Đếm số người
 • Thông báo vùng quan tâm
 • Phát hiện có hung khí
 • Nhận diện người lạ/quen (tối đa 10)

Premium

250.000 VND

/camera/tháng
 • Báo trộm
 • Đếm số người
 • Thông báo vùng quan tâm
 • Phát hiện có hung khí
 • Nhận diện người lạ/quen (tối đa 10)
 • Cảnh báo sớm cháy nổ

SMART VISION TECHNOLOGY CORPORATION


Hotline: (+84) 901 352 536
Email: sales@smartvision.vn
Chuyển lên trên