Khách hàng doanh nghiệp

An ninh

499.000 VND

/camera/tháng
  • Báo trộm
  • Đếm số người
  • Thông báo vùng quan tâm
  • Phát hiện có hung khí

Cảnh báo sớm cháy nổ

599.000 VND

/camera/tháng
  • Phát hiện và cảnh báo sớm cháy nổ bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo đã tích hợp vào Camera

Nhận diện khuôn mặt

Gửi yêu cầu để báo giá

  • Nhận diện người lạ/quen
  • Chấm công
  • Mở khóa thông minh

SMART VISION TECHNOLOGY CORPORATION


Hotline: (+84) 901 352 536
Email: sales@smartvision.vn
Chuyển lên trên